Smart Array 3200

Zarządzanie kontrolerami RAID – Smart Array 3200

Do zarządzania kontrolerami z serii Smart Array czyli kontrolerami RAID służy program o nazwie ACU Command Line Interface (CLI) – hpacucli. Jest to program sterowany z linii poleceń. Program można pobrać z serwera FTP. Posiada on szerokie zastosowania, od zbierania informacji o macierzach i dyskach podłączonych do kontrolerów, aż po konfiguracje/zmiany konfiguracji macierzy RAID. CLI dostarczany jest w pakietach rpm. Dlatego instalacja przebiega w standardowy sposób poprzez zainstalowanie rpm?a. Drugim programem jest Array Configuration Utility – ACU – będący graficznym odpowiednikiem programu hpacucli.

Array Configuration Utility – ACU

System Management Homepage umożliwia załadowanie agentów. Do zarządzania macierzami dyskowymi opartymi o kontrolery Smart Array służy Array Configuration Utility, który oferuje te same możliwości co opisany powyżej program hpacucli. Jednak nie jest oparty na linii poleceń tylko na interfejsie WWW, co powoduje, że konfiguracja macierzy jest łatwiejsza.

Po uruchomieniu https://localhost:2381 jednak w zakładce ?Integrated Agents? nie był widoczny zainstalowany ACU. Problem ten rozwiązano poprzez tworzenie dowiązań symbolicznych w katalogach HPSHM:

cd /opt/hp/hpsmh/webapp
ln -s /opt/compaq/cpqacuxe/bld/acu.xml ACU-XE.xml
cd /opt/hp/hpsmh/data/htdocs
ln -s /opt/compaq/cpqacuxe/HTML ACU-XE

Dzięki temu w HPSHM ACU jest dostępny i można z niego korzystać. Niestety zainstalowana wersja (7.50-23) ma problemy z konfigurowaniem urządzeń Smart Array 3200. Po uruchomieniu ACU, otrzymujemy informacje na temat kontrolerów RAID.

Jak widać ACU wkrywa poprawnie kontrolery, jednak gdy wybierzemy jeden z nich, w celu konfiguracji, otrzymujemy błąd. Problemem okazują się zbyt nowe sterowniki i oprogramowanie. Niestety mimo, iż w specyfikacji sterowników i programów w miejscu obsługiwanych urządzeń znajduje się kontroler Smart Array 3200, to nie jest on obsługiwany. Do pierwszego testu posłużyłem się HPSMH w wersji 2.1.4-143 (data wydania: styczeń 2006), co jest o kilka wersji niżej w porównaniu do wersji najnowszej 2.1.7-168 (data wydania: listopad 2006).

Instalacja wymagała kilku zmian. Między innymi zmiany w /etc/redhat-release na wpis
?Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 1)?, oraz na utworzeniu dowiązania symbolicznego:
ln -s /usr/lib/libexpat.so /usr/lib/libexpat.so.0

To dlatego, że starsza wersja HP System Management Homepage wymagała starszej wersji expat. Konfiguracja przebiega identycznie jak zostało to opisane. Po prostu wykonujemy skrypt:
perl /usr/local/hp/hpSMHSetup.pl
Instacja ACU w wersji 7.50-23, przebiega w standardowy sposób w pakietu rpm. Uruchomienie odbywa się przez wydanie polecenia:
/usr/sbin/cpqacuxe -R
Opcja ?-R? uaktywania ?Remote connection?. Po uruchomieniu otrzymujemy błąd:

grep: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
ps: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Can not run because of HP System Management Homepage is not started or uninstalled.
Please try to use /etc/init.d/hpsmhd start to start it.

Ponieważ HP System Management Homepage jest ururuchomiony, błąd musi mieć swoje źródło w starej wersji programu. Do naprawienia błędu należy edytować plik ?/usr/sbin/cpqacuxe? i zakomentować lub usunąć w nim linie:

export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1

Po takiej zmianie ACU uruchamia się bez błędu.

/usr/sbin/cpqacuxe -R
Array Configuration Utility version 7.50.23.0
Make sure that you have gone through the following checklist:
1. Change the administrator password to something other than
the default.
2. Only run ACU on servers that are on a local intranet
or a secure network.
3. Secure the management port (port 2301 or 2381)
on your network.
Remote connection enabled!

Niestey po uruchomieniu w przeglądarce WWW tej wersji ACU, również otrzymujemy błąd. Kontrolery są wykrywane, jednak nie można ich konfigurować. Dokładnie tak samo zachowują się praktycznie wszystkie wersje ACU testowane z wieloma wersjami HPSMH. Niektóre nawet nie potrafiły wykryć kontrolerów. Wytłumaczeniem tego błędu mogą być znowu zbyt nowe sterowniki jądra lub inne niezgodności, których bez wsparcia ze strony HP nie da się wykryć. Mimo, że nie udało się zmusić programu ACU do prawidłowego działania, udało się uzyskać sporo informacji na temat sprzętu zawartego w serwerze oraz samych kontrolerach i dyskach.

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>serwis laptopów nowa huta # rejestrator ahd # www # platformy handlowe, oprogramowanie aukcyjne, serwisy aukcyjne, serwisy handlowe skrypt na stronie platformy handlowe # przegrywanie kaset analogowych przegrywanie vhs na dvd warszawa warszawa